Glória pohrebníctvo a kamenárstvo Sabinov

Kompletné pohrebné a kamenárske služby Sabinov

Kontakty

Otváracie hodiny

Pondelok Nepretržite
Utorok Nepretržite
Streda Nepretržite
Štvrtok Nepretržite
Piatok Nepretržite
Sobota Nepretržite
Nedeľa Nepretržite

Pohrebné a kamenárske služby Glória - Sabinov


Strata blízkeho človeka je pre každého z nás ťažká a smutná. V ľudskom živote nie je nič tak neodvratné ako smrť. Nemôžeme na tom nič zmeniť a niekedy je veľmi náročné prekonať prekážky, pred ktorými sa ocitneme.

Bolesť z odchodu blízkeho nemôžeme zmierniť, ale môžeme Vám uľahčiť túto smutnú situáciu poskytnutím kompletných pohrebných služieb na profesionálnej úrovni, aby ste boli čo najmenej zaťažení starosťami so zabezpečovaním poslednej rozlúčky.
 

Pohrebná služba GLÓRIA s. r.o. v Sabinove na ulici Hollého 25  bola založená ako rodinná pohrebná služba a takto pôsobí na trhu už druhé desaťročie.
Ako prvá súkromná pohrebná služba na území Prešova a celého regiónu začala poskytovať KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY, čo znamená zabezpečenie všetkého potrebného od prvotných úkonov t.j. prevoz zosnulého z miesta úmrtia,úprava,obliekanie zosnulého,vybavenie úradných dokladov,smútočné oznámenie, kvetinové dary, výkop hrobu až po samotné pochovanie a uzatvorenie hrobového miesta.


Snažíme sa pre pozostalých v každom ohľade zjednodušiť prípravu poslednej rozlúčky so zosnulým a poskytnúť kompletné pohrebné služby na profesionálnej úrovni.
Vsadili sme na dobrú povesť a meno, ktoré si naša firma vybudovala za obdobie svojho pôsobenia. Vážnosť chvíle a dôstojnosť pri kontakte s pozostalými, korektné zaobchádzanie s pozostatkami zosnulých , to je všetko u nás na prvom mieste.

Od detailov ako je oblečenie a úprava pracovníkov až po technické vybavenie firmy. Špecifikom našej práce v tejto oblasti je požiadavka kladená na zamestnancov, ktorí vedia prejaviť úctu, spolucítenie a dôstojnosť.

 

Patríme k tým úspešným, ktorým sa darí napĺňať všetky atribúty, ktoré napokon vedú k spokojnosti zákazníkov.

Práve spokojnosť zákazníkov a záujem zákazníkov o naše profesionálne kompletné pohrebné služby nás posunuli dopredu a vybudovali sme v Sabinove súkromný komplet služieb súvisiacich s pohrebníctvom, kde v novovybudovanej prevádzke GLÓRIA Sabinov sa nachádza objednávková kancelária pre príjem objednávok pohrebných služieb, kamenárstva a porcelánových fotografií na náhrobné pomníky.

V druhej budove máme ako jediní v Sabinove zriadené súkromné chladiace zariadenie pre dočasné uloženie zosnulých zo Sabinova a celého okresu Sabinov, kde je zosnulý uložený do doby pohrebu. V tej istej budove je zriadená miestnosť na obliekanie a miestnosť pre úpravu zosnulých.

Naša pohrebná služba má k dispozícii kompletné technické vybavenie ako v Prešove tak aj v Sabinove a neprevážame zosnulých z okresu do okresu tak ako to robia iní, len preto, že nemajú k dispozícii chladiace zariadenie v príslušnej prevádzke.
Preto sa zaujímajte a presvedčte sa , kde je Váš zosnulý dočasne uložený - do doby pohrebu.

 

Máme POHREBNÚ SLUŽBU ďalej vlastné KAMENÁRSTVO a FOTOKERAMIKU.
Sledujeme trendy a novinky v celej Európe zásadne nepreberáme a nekopírujeme novinky od konkurencie, máme vlastné nápady a ciele. Inovácia to je to, čo je potrebné udržiavať v chode. Okrem obnovy vozového parku a sortimentu, chceme poskytovať naďalej tie najkvalitnejšie služby na profesionálnej úrovni.

Tomu podriaďujeme všetko od technického vybavenia po produkty, ktoré poskytujeme. Veríme, že len takto zostaneme medzi prvými v našom regióne.

 

Ďakujeme za dôveru.

Jozef KOVALČÍK
konateľ spoločnosti GLÓRIA s.r.o.

 

 

Ponúkame

 • prevozy zosnulých zabezpečujeme špeciálne upravenými vozidlami
 • prevozy tuzemské a zahraničné
 • prevozy zosnulých z bytov, domov a nemocníc
 • dočasné uloženie zosnulých do vlastného chladiaceho zariadenia - najmodernejšie súkromné chladiace zariadenie v Prešove
 • obliekanie a úprava zosnulých
 • vybavenie matričných dokladov
 • rakvy a ozdobné urny
 • doplnky - týlové prikrývky, krížiky, stuhy, sakrálny tovar, stojany na vence a iné
 • zhotovenie smútočného oznámenia (parte) na počkanie
 • vykopanie hrobu, zabezpečenie kremácie
 • otvorenie, zatvorenie hrobky
 • výzdoba v dome smútku a na cintoríne
 • vence, kytice a kvetinová výroba
 • zabezpečenie smútočného posedenia (kar)
 • sviečky, svietniky a kahance
 • rečník, smútočná hudba v sprievode
 • poradenská činnosť, konzultácie
 • dojednanie pohrebných náležitosí aj u Vás doma
 • fotograf, alebo kameraman
 • ďalšie služby podľa vašich potrieb a požiadaviek


Napíšte nám

Odoslať správu

Partner

Copyright (c) 2013 Copyright Holder All Rights Reserved.